موسسه حفاظتی و مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس
مجوز رتبه یکم مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا
16 سال سابقه حرفه ای در حوزه تامین امنیت خصوصی

برخی از شرکتهای طرف قرارداد

مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس
سازمان قطارشهری شیراز وحومه
صنایع شیمیایی فارس
شهرداری مناطق 10 گانه
مرکز تصویربرداری ام . آر . آی تابا
بانک خاورمیانه
بانک دی
شرکت عمرانی بین المللی سریر
بانک پاسارگاد
سازمان میراث فرهنگی فارس
سازمان پزشکی قانونی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جنوب کشور
شرکت دارو سازی شیراز سرم
مرکز جامع تصویر برداری پزشکی فراپرتو
سیم لاکی فارس
روند دریافت تجهیزات حفاظتی چگونه است ؟
چگونه می توانم با موسسه همکاری کنم ؟
چگونه می توانم از خدمات شما استفاده کنم ؟

آخرین خبرها