افتتاح آموزشگاه و برگزاری اولین دوره آموزش پلیس یاران

افتتاح آموزشگاه و برگزاری اولین دوره آموزش پلیس یاران
مرکز اجرای آموزش پلیس یاران موسسه حفاظتی و مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس پس از اخذ مجوز اجرای آموزش در استان فارس، اولین دوره آموزش را با نام مقدس سردار شهید صمد بیات در آبانماه سال 98 شروع کرد

برنامه تفضیلی دوره آموزش مقدماتی پلیس یاران موسسه های خدمات حفاظتی و مراقبتی به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 122 برنامه چهارم توسعه که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا از طریق معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ و سپس توسط گروه علمی پیشگیری انتظامی برنامه آموزشی تدوین و نهایتا به تصویب هییت مرکزی تدوین و تجدید نظر برنامه ها و متون آموزشی معاونت تربیت و آموزش ناجا رسیده و هدف ارتقای توانمندی و آموزش پلیس یاران موسسه های خدمات حفاظتی و مراقبتی می باشد.
 مرکز اجرای آموزش پلیس یاران موسسه حفاظتی و مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس پس از اخذ مجوز اجرای آموزش در استان فارس، اولین دوره آموزش را با نام مقدس سردار شهید صمد بیات در آبانماه سال جاری شروع و ضمن بحره مندی از اساتید مجرب و برابر عناوین و سر فصل های دروس و منابع مربوطه و استفاده از فضا و وسایل مناسب آموزشی و کمک آموزشی فراگیران توانمندی های مورد نیاز از جمله اصول نگهبانی وظایف و تجهیزات انفرادی، حفاظت فیزیکی از اماکن و تاسیسات و پیشگیری از خطرات احتمالی، ماموریت های مرکز انتظام و موسسات حفاظتی مراقبتی، نحوه کنترل ورود و خروج افراد و اشخاص به اماکن و روش های رفتار صحیح و نحوه ی برخورد با اقشار مختلف جامعه مظنونان و متهمان و روشهای گزارش نویسی و آسیبهای شغلیپلیس یاران مبانی آمادگی جسمانی و دفاع شخصی و کمک های اولیه امداد و نجات و... کسب و با آنها آشنا شدند.
یکمین دوره با موفقیت بحمداله پایان پذیرفت و دومین دوره با نام مقدس سرهنگ شهید عبدالرسول قربانی بزودی آغاز میگردد

آخرین خبرها