معرفی مدیر عامل

در اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق ناجا اقدام نماید بر همین اساس مؤسسه حفاظتی مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس در تاریخ 22/10/1383 با مجوز مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا با بهره گیری از کارشناسان مجرب علوم پلیسی تشکیل و پس از ارزیابی کیفی مؤسسه بلحاظ ضابطه مندی و قانون مداری و پیشرفت در ایجاد مشارکت مردمی و امنیت پایدار به رتبه یکم کشوری نائل و هم اکنون مفتخر است در جهت ایجاد نظم و آرامش عمومی نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشته و دارد .

 

سوابق مدیریتی مدیرعامل مؤسسه

 

سرهنگ بازنشسته عباس رمضانیان 

1-  مدت 30 سال خدمت در مسئولیتهای ناجا ( سرهنگ بازنشسته )

2- از سال 1384 تا کنون مدیر عامل مؤسسه حفاظتی و مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس .

3- مدیر کارگروههای تخصصی مؤسسات در سطح استان .

4- نماینده کارفرمایان صنایع در هییت های حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی.

5- کسب رتبه یکم مؤسسات حفاظتی در سطح کشور .

6- مجری آموزش پلیس یاران در سطح استان فارس.

7- دارای پروانه تهیه و توزیع تجهیزات دفاع شخصی به گروهای هدف.

8- اخذ مدرک M.B.A مقدماتی و پیشرفته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و اخذ مدرک D.B.A دکتری کسب و کار.

9- اولین مؤسسه به ثبت رسیده در سطح استان فارس .

 

آخرین خبرها