جلسه هم اندیشی مدیران عامل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با رئیس پلیس پیشگیری

جلسه هم اندیشی مدیران عامل موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی با رئیس پلیس پیشگیری
به منظور توسعه فعالیت های مربوط به حوزه امنیت مردم پایه جلسه هم اندیشی با حضور جمعی از مدیران عامل موسسات خدمات حفاظتی مراقبتی با سردار مهدی معصوم بیگی برگزار شد.

آخرین خبرها