تجهیزات حفاظتی

کارشناس بخش تجهیزات دفاع شخصی توضیح می دهد

کارشناس بخش تجهیزات حفاظتی

نظامی بازنشسته ناجا

آقای محمدرضا رضایی

 

 
تلفن تماس داخلی 2 07132229169

موسسه کاوشگران اعتماد فارس بعنوان عامل توزیع تجهیزات دفاع شخصی در استان فارس

هدف از واگذاری تجهیزات دفاع شخصی افزایش امنیت عمومی جامعه و امنیت شخصی می باشد.

تجهیزات دفاع شخصی عبارت است از شوکر الکتریکی و افشانه اشک آور.

شوکر الکتریکی به وسیله ای اطلاق می گردد که دراثر استفاده از آن بر فرد شوک الکتریکی وارد شده و فرد را دچار بی حرکتی موقت می نماید.

تعریف افشانه: افشانه اشک آور به عنوان عامل اشک آور می باشد که موجب تحریک سوزش شدید به همراه ابریزش از چشم و بینی و ایجاد ناتوانی موقت در حرکت می گردد.

تجهیزات دفاع شخصی برابر اعلام مرکز انتظام پلیس پیشگیری اداره تجهیزات ناجا به گروهای زیر بعنوان گروههای هدف تعلق میگیرد.

زرگرها، صرافان، پزشکان، وکلا، کانون فروشندگان سلاح و مهمات، پزشکان متصدیان داروخانه ها به ویژه داروخانه های شبانه روزی، جامعه پرستاران و داندانپزشکان تجربی، متصدیان جایگاه های عرضه سوخت ( فقط افشانه )، کارشناسان رسمی دادگستری، اتحادیه فرش فروشان، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتر داران رسمی دادگستری، اتحادیه فروشندگان اشیاء قدیمی و صنایع دستی و سازمان دامپزشکی

هر گروه می بایست از طرف سازمان یا کانون یا اتحادیه خود معرفی نامه کتبی مبنی بر احراز هویت و تاییدیه به صلاحیت فردی را داشته باشد.

مدارک مورد نیاز

آخرین خبرها