چگونگی همکاری با موسسه

کارشناس بخش پذیرش توضیح می دهد

سرهنگ بازنشسته ناجا مهدی بهمنی

قسمت پذیرش تلفن 07132229164 داخلی یک (1 )

 

شرايط كلي واجدين كار در شركت‌ها و مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي تحت پوشش مركز انتظام پليس پيشگيري ناجا

الف) شرايط عمومي

1- داشتن تابعيت ايراني

2- اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي

3- نداشتن وابستگي به گروهك‌هاي معاند و ضد انقلاب به تشخيص مراجع ذيصلاح

4- برخورداري از شرايط جسمي و روحي متناسب با وظايف محوله برابر تأييديه بهداري ناجا يا پزشك معتمد ناجا به تشخيص مديران عامل شركت‌ها و مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي مركز انتظام ناجا

تبصره 1 : ايثارگران، بسيجيان، بازنشستگان نظامي، انتظامي،‌ امنيتي و قضائي و فرزندان آنان در صورت شرايط مساوي در الويت مي‌باشند.

تبصره 2 : اخراج شدگان از دستگاه‌هاي لشكري و كشوري نمي‌توانند به عنوان نگهبان در شركت‌ها و مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي بكار گمارده شوند.

5- سن : دارا بودن حداقل سن 18 سال و حداكثر 60 سال.

6- قد : حداقل 165 ( يك متر و شصت و پنج سانتي‌متر) و دارا بودن اندام متناسب

7- وزن : در حد استاندارد قد ( وزن ـ قد = وزن مناسب)

8- سواد : حداقل مدرك پايان دوره  ديپلم 

9- وضعيت سوءپيشينه : نداشتن پيشينه كيفري به گواهي اداره تشخيص هويت ناجا (احكام قطعي و محروميت‌هاي اجتماعي ملاك است)

10- عدم اعتياد : به گواهي بهداري ناجا يا آزمايشگاه‌هاي مورد تأييد ناجا.

11- داشتن كارت پايان خدمت از وظيفه عمومي (گذراندن دوره مقدس سربازي)

12- داشتن كارت معافيت از خدمت، غيرپزشكي.

13- بازنشستگان انتظامي و نظامي با ارائه كارت بازنشستگي يا معرفي از كانون بازنشستگان.

آخرین خبرها