فرم درخواست استخدام

نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
کد ملی
نام پدر
شماره شناسنامه
مدرک تحصیلی
قد
وزن
وضعیت تاهل
شماره منزل
آدرس منزل
وضعیت خدمت وظیفه
گروه خونی
توانایی ها و فعالیت ها
ملیت
مذهب

برخی از شرکتهای طرف قرارداد

مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس
سازمان قطارشهری شیراز وحومه
صنایع شیمیایی فارس
شهرداری مناطق 10 گانه
مرکز تصویربرداری ام . آر . آی تابا
بانک خاورمیانه
بانک دی
شرکت عمرانی بین المللی سریر
بانک پاسارگاد
سازمان میراث فرهنگی فارس
سازمان پزشکی قانونی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جنوب کشور
شرکت دارو سازی شیراز سرم
مرکز جامع تصویر برداری پزشکی فراپرتو
سیم لاکی فارس