در اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق ناجا اقدام نماید بر همین اساس مؤسسه حفاظتی مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس در تاریخ 22/10/1383 با مجوز مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا با بهره گیری از کارشناسان مجرب علوم پلیسی تشکیل و پس از ارزیابی کیفی مؤسسه بلحاظ ضابطه مندی و قانون مداری و پیشرفت در ایجاد مشارکت مردمی و امنیت پایدار به رتبه یکم کشوری نائل و هم اکنون مفتخر است در جهت ایجاد نظم و آرامش عمومی نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشته و دارد .

سوابق شخصی و مدیریتی 1- مدت 30 سال خدمت در مسئولیتهای ناجا ( سرهنگ بازنشسته ) 2- مدت 13 سال مدیرعامل مؤسسه حفاظتی مراقبتی کاوشگران اعتماد فارس . 3- مدیر کار گروهای تخصصی مؤسسات در سطح استان . 4- نماینده مؤسسات در سازمان کار و رفاه اجتماعی .

برخی از شرکتهای طرف قرارداد

مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس
سازمان قطارشهری شیراز وحومه
صنایع شیمیایی فارس
شهرداری مناطق 10 گانه
مرکز تصویربرداری ام . آر . آی تابا
بانک خاورمیانه
بانک دی
شرکت عمرانی بین المللی سریر
بانک پاسارگاد
سازمان میراث فرهنگی فارس
سازمان پزشکی قانونی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی جنوب کشور
شرکت دارو سازی شیراز سرم
مرکز جامع تصویر برداری پزشکی فراپرتو
سیم لاکی فارس